previous pauseresume next

                  

تور بازدید پژوهشی در دانشکده تغذیه وعلوم غذایی برگزار شد.

سه شنبه ۱۳ آبان ماه دانشکده تغذیه و علوم غذایی میزبان تور رویداد آذر ماه پژوهش با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاون تحقیقات و فناوری، روسا ومعاونین تحقیقات وفناوری  و آموزشی دانشکده ها وجمعی از دانشجویان دانشگاه برگزارشد.  در ابتدای برنامه ریاست محترم دانشکده ضمن خوش آمدگویی به حضار  فعالیت های دانشکده را بیان نمودند .سپس از غرفه های مختلف دستاوردهای  پژوهشی و آزمایشگاه دانشکده بازدید بعمل آمد .

برگزاری «نشست حال پژوهشمان چطور است؟» در خانه دانشجویی دانشگاه

با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری، و جمعی از مسئولین دانشگاه و دانشجویان  در آذر ماه پژوهش نشست حال پژوهشمان چطور است ؟ درخانه دانشجویی دانشگاه برگزار و در مورد مسائل پژوهش بحث وتبادل نظرشد.در همین خصوص ...ادامه مطلب

تور بازدید پژوهشی دانشکده توانبخشی

دوازدهم آذرماه هم‌زمان با روز جهانی معلولان، تور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه، برگزار شد. در این تور که رییس دانشگاه به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، روسای ستادی و مسئولین دانشکده علوم توانبخشی و جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان حضور داشتند، غرفه‌هایی نیز برپا شده بود که غرفه‌یwikifoot در بین غرفه‌ها توجه بیشتری را به خود جلب کرده بود.

برگزاری کارگاه آشنایی با نگارش علمی پروپوزال نویسی در آستانه رویداد پژوهش آذر ماه ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی اصول علمی نگارش پروپوزال نویسی  توسط دکتر مریم نصیریان عضو هئیت علمی دانشگاه در سالن معاونت تحقیقات وفناوری در آستانه رویداد آذر ماه پژوهش برگزار شد .

راهنمای آموزشی

آغاز تور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

تور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری در دومین هفته رویداد پژوهشی دانشگاه، شنبه ۱۰ آذرماه، با حضور معاونین تحقیقات و فناوری و آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشکده ها و جمعی از دانشجویان دانشگاه در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آغاز شد. ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت تحقیقات و فناوری RSS

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه