previous pauseresume next

گارکاه نرم افزاز SPSS

گروه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی

زمان برگزاری :نوزذهم شهریور ماه لغایت بیست ویکم ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲

مکان برگزاری : بال جنوبی دانشکده بهداشت طبقه دوم( سالن کامپیوتر )

جهت ثبت نام به روی لینک مربوطه کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کاربرد کدهای اخلاقی در پژوهش

گروه هدف :   کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی وسایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه

زمان برگزاری :  نهم مردادماه  ۱۳۹۶   شروع ساعت ۸ صبح لغایت۱۱

مکان برگزاری  : مجموعه گسترش تالار لقمان

جهت ثبت نام روی لینک مربوطه کلیک کنید.

کارگاه آموزشی کاربرد کدهای اخلاقی در پژوهش

روه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی وسایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

زمان برگزاری :نهم مردادماه ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعد ازظهر

مکان برگزاری : سالن کنفرانس حوزه معاونت پژوهشی طبقه سوم

جهت ثبت نام روی لینک مربوطه کلیک کنید .

برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی "نقشه برداری مغز"(ویژه استان اصفهان)

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS