جلسه شورای پژوهشی طرح های کاربردی (HSR)

چهارمین جلسه شورای پژوهشی کاربردی(HSR)دانشگاه که راس ساعت ۸ صبح یگشنبه ۱۹ آدر ماه ۱۳۹۶

درسالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل ودرخصوص طرحهای ارسال شده به این شو را در فراخوان نوبت دوم بحت وتبادل نظر بعمل امد.

برپایی غرفه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علو م پزشکی اصفهان

شبنه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۳/۳۰ نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری با حضور آقای سیستانی معاون محترم استانداری و با همراهی مسئولین بخش های شرکت کننده افتتاج گردید. سپس آقای سیستانی ،ریاست محترم دانشگاه خانم دکتر چنگیز و معاون محترم پژوهشی دانشگاه دکتر موحدیان عطار  از غرفه دانشگاه بازدید کردند.

دهمین جلسه شورای پژوهشی طرحهای علو م پایه

روز سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴ راس ساعت ۸ صبح ،ذهمین جلسه شورای پژوهشی طرحهای علوم پایه دانشگاه درسالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل ودرخصوص تعدادی از طرحهای ارسال شده به این شو رادر فراخوان نوبت دوم بحت وتبادل نظر بعمل امد.

فراخوان دوره پسا دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۶

 

فراخوان دوره پسا دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهلت ارسال مدارک : از ۱۵ آذرماه لغایت ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:

۳۷۹۲۳۰۷۹ سرکارخانم شیردوانی

جهت دریافت فرم های مربوطه روی فایلهای زیر کلیک نمائید .

فرم خود اظهاری

پوستر فراخوان و اسامی اساتید پذیرش دهنده

دستوالعمل حمایت از دوره پسا دکترای پژوهشی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها