previous pauseresume next

۲۳۲عنوان اولويت‏هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر»

«۲۳۲عنوان اولويت‏هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر»

براي انتخاب موضوعات پايان‏ نامه ‏هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد - دكترا)

فایل پیو ست

۲۲ عنوان اولویتهای پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

فا یل پیوست

کتابخانه تخصصی و مرجع مویدالاطباء در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گشایش یافت

روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶همزمان با روز معلم، کتابخانه تخصصی و مرجع مویدالاطباء در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه افتتاح شد

اذامه مطلب

فراخوان چهارم طرحهای تحقیقاتی مو سسه ملی توسعه تحقیقات علو م پزشکی ایران

نحوه ارسال طرح:

 زمان : ( اردیبهشت ماه )  از تاریخ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۳۱

جهت اطلاعات بیشتر به سایت : http://nimad.ac.ir  مراجعه فرمائید.

توجه :  مهلت تمدید نخواهد شد.

ادامه مطلب

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی محصول محو ر ( فناورانه ) دانشگاه ۱۳۹۶

نحوه ارسال طرح ها :               

دریافت فرم خام پیش پرپوزال طرح های محصول محور :

         ( فرم ها و دستورالعملهادر سایت معاونت پژوهشی )

ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل های:

Isfhealthtechnology@gmali.com , technology@mui.ac.ir

مهلت ارسال طرح ها : از تاریخ  ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۳۱

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۵۹ سرکارخانم مروی

ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS