previous pauseresume next

برگزاری دومین همایش سالیانه روز پژوهش دانشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی

دومین همایش سالیانه روز پژوهش دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱ با حضور محترم دکتر صانعی، قائم مقام محترم رئیس دانشگاه و دکتر هاشمی، مدیریت توسعه پژوهش ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی و  سرکار خانم دکتر حق جو، مدیر محترم توسعه فناوری دانشگاه طی سه روزکاری برگزار گردید.ادامه ...

بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و هیات همراه از امکانات سلول های بنیادی استان اصفهان

دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به همراه دکتر کیهان ور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ستاد، از امکانات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجتمع آموزشی، درمانی سید الشهداء(ع )اصفهان بازدید به عمل آوردند.

در جریان این بازدید نشستی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان و جمعی از محققین حوزه علوم سلولهای بنیادی از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، صنعتی اصفهان، آزاد خوراسگان، علوم پزشکی کاشان، پژوهشکده رویان و سازمان انتقال خون اصفهان برگزار گردید

دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در ارتباط با گزارش های ارائه شده و فعالیت های جاری در استان اصفهان ضمن اشاره به انتظارات خود از استان اصفهان گفتند در برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این استان به عنوان یکی از قطب های اصلی کشور در حوزه سلول های بنیادی در نظر گرفته شده است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز پیگیر تقویت این قطب است.

وی در ادامه نسبت به تشکیل شورای توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی استان اصفهان و همچنین بهره گیری و همکاری با گروه های بالینی تاکید نمود.

در ادامه معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به تقویت R&Dمرکز BMTدر استان تاکید نمودند و در همین راستا بازدید دکتر حمیدیه از مجتمع آموزشی، درمانی حضرت سید الشهداء(ع) و بررسی امکانات و توانایی ها به منظور تقویت R&Dمرکز  بعمل آمد.
 

سو مین فراخوان طرح های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۴

ftuftyfty

cgfyucgfu

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS