previous pauseresume next

فراخوان چهارم طرحهای تحقیقاتی مو سسه ملی توسعه تحقیقات علو م پزشکی ایران

نحوه ارسال طرح:

 زمان : ( اردیبهشت ماه )  از تاریخ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۳۱

جهت اطلاعات بیشتر به سایت : http://nimad.ac.ir  مراجعه فرمائید.

توجه :  مهلت تمدید نخواهد شد.

ادامه مطلب

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی محصول محو ر ( فناورانه ) دانشگاه ۱۳۹۶

نحوه ارسال طرح ها :               

دریافت فرم خام پیش پرپوزال طرح های محصول محور :

         ( فرم ها و دستورالعملهادر سایت معاونت پژوهشی )

ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل های:

Isfhealthtechnology@gmali.com , technology@mui.ac.ir

مهلت ارسال طرح ها : از تاریخ  ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۳۱

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۵۹ سرکارخانم مروی

ادامه مطلب

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ۱۳۹۶

نحوه ارسال طرح ها :

ثبت نام درسایت پژوهشیارمعاونت پژوهشی وفناوری وثبت کامل طرح در پژوهشیار و ارسال فایل word پروپوزال در قسمت ضمائم

مهلت ارسال طرح ها : ااز تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱  لغایت  ۱۳۹۶/۲/۳۱

 توجه : نام فایل حتما" انگلیسی باشد.

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۷۸ سرکارخانم افشاری

ادامه

فراخوان طرح های پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش

با توجه به هماهنگی های انجام شده حوزه معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه و معاونت منابع انسانی پژوهش اداره کل آموزش وپرورش استان مقرر گردیده که طرحهای پژوهشی اولویت دار مورد نیاز اداره کل آموزش وپرورش از سوی اعضای محترم هئیت علمی دانشگاه اجرا گردد.

جهت اطلاعات بیشتر روی موارد ذیل کلیک نمائید .

 متن فراخوان طرحهای پژوهشی گرانت دار در حوزه آموزش وپرورش 

 فرم خام پیش پروپوزال طرح ها

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۶۶

مهلت ارسال طرح ها: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

       ۱۳۹۵/۱۲/۴ 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS