previous pauseresume next

خبر شماره۱

شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودونتیست های ایران از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ مردادماه ۱۳۹۳ در مجموعه همایشهای علمی دانشگاه برگزار می گردد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت همایش http://www.iae-congress.com/fa/‎ مراجعه فرمایید.

بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

با استعانت از پروردگار متعال، بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازیبه منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو آیسسکو جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری در دی ماه ۱۳۹۳ برگزار می‌گردد.

خبر شماره۱

همایش معاونین پژوهشی و فناوری و اجلاس روسای مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS