سهمیه زائر سرای مشهد

 

 

 

 

 

 

 

  شماره تلفن های مراکز مختلف اقامتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 

 

 

   

 

   سهمیه مجموع رفاهی چادگان            

 

 

 

 

با عنایت به کارشناسی و پیگیرهای بعمل آمده در حوزه معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه در راستای ارائه تسهیلات بانکی به همکاران خدوم دانشگاهی ، تفاهم نامه‌ای مابین دانشگاه و مدیریت بانک مهر اقتصاد استان به شماره ۱۰۸۷/۳۸/۴/۶/م  مورخ ۶/۱/۱۳۹۵ تنظیم شد.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به مسئول رفاهی  مراجعه فرمایند.

 

     

 

       

                                

اموررفاهی