اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  :

 1. طراحی، اجرا و ارزیابی پرونده الکترونیک بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطرمربوط به آن
 2. تدوین دستورالعمل های مراقبتی و خود مراقبتی جهت  بیماران مبتلا به بیماریهای شایع استان خصوصاً بیماریهای غیر واگیر  ( بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت ، سرطان( به ویژه breast , colorectal , cervix  ) ، بیماریهای مزمن ریوی )
 3. تدوین گاید لاین های مصرف صحیح داروهای با مصرف بالا
 4. بومی سازی راهنمای بالینی در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهای شایع استان  خصوصاً بیماریهای غیر واگیر ( بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت ، سرطان( به ویژه breast , colorectal , cervix  ) ، بیماریهای مزمن ریوی )
 5. وضعیت موجود انواع تقلبات و آلاینده ها در فرآوردهای غذایی، دارویی و آرایشی
 6. طراحی و اجرای مدل های مداخلاتی در جهت کاهش آلاینده ها  در فرآوردهای غذایی، دارویی و آرایشی
 7. طراحی و اجرای مدل های مداخلاتی در جهت کاهش تقلبات در فرآوردهای غذایی، دارویی و آرایشی
 8. طراحی، ارزشیابی و بازنگری برنامه های آموزش بالینی جهت ارتقاء توانمندی دانشجویان متناسب با خدمات مورد نیاز در سیستم سلامت
 9. وضعیت مراقبت و خودمراقبتی سالمندان و طراحی مدلهای ارتقاء سلامتی سالمندان
 10. وضعیت آلاینده های محیط زیست و طراحی مداخلات بومی جهت کنترل و اصلاح آن در نظام ارائه خدمات سلامت
 11. طراحی و ارزیابی مدل های آزمایشگاهی و حیوانی در جهت کنترل ، پیشگیری و درمان بیماریها و معضلات شایع استان خصوصاً بیماریهای غیرواگیر ( بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت ، سرطان( به ویژه breast , colorectal , cervix  ) ، بیماریهای مزمن ریوی )  و اعتیاد
 12. مطالعه نقش افسردگی و اعتیاد در بیماریهای غیرواگیر ( بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت ، سرطان( به ویژه breast , colorectal , cervix  ) ، بیماریهای مزمن ریوی )
 13. طراحی و اجرای مداخلات یکپارچه بین بخشی در پیشگیری از بیماریها و معضلات شایع استان خصوصاً بیماریهای غیر واگیر ( بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت ، سرطان( به ویژه breast , colorectal , cervix  ) ، بیماریهای مزمن ریوی )  و  اعتیاد
 14. طراحی و اجرای مداخلات جهت بهبود شاخص پوسیدگی دندان  (DMFT)
 15. طراحی واجرای مداخلات جهت مدیریت مصرف خون و فراورده های خونی
 16. طراحی و اجرای مداخلات در سیستم سلامت جهت پیشگیری از حوادث و سوانح
 17. طراحی و اجرای مداخلات روانشناختی در مدارس در جهت کاهش آسیب های اجتماعی
 18. مطالعات هزینه اثر بخشی  در زمینه تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماریها و معضلات شایع استان خصوصاً بیماریهای غیر واگیر ( بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت ، سرطان( به ویژه breast , colorectal , cervix  ) ، بیماریهای مزمن ریوی )  و  اعتیاد
 19. طراحی و اجرای مداخلات در مراقبت، تشخیص و درمان بیماریهای کودکان
 20. طراحی و اجرای مداخلات در مراقبت ، تشخیص و درمان بیماریهای عفونی
 21. طراحی و اجرای مداخلات در مراقبت، تشخیص و درمان بیماریهای سیستم عصبی – عضلانی – اسکلتی
 22. طراحی واجرای مداخلات در مراقبت ، تیخشیص و درمان بیماریهای گوارشی
 23. طراحی واجرای مداخلات در مراقبت، تشخیص و درمان بیماریهای اتوایمون
 24. طراحی و اجرای مداخلات در مراقبت، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان در بالین و آزمایشگاه
 25. طراحی و اجرای مداخلات در جهت ارتقای روش های بیهوشی و جراحی در درمان بیماری ها
 26. طراحی و اجرای مداخلات پرستاری و توانبخشی جهت ارتقای سلامت جامعه

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶