روز شنبه مورخ ۲۲ دیماه، پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی  با هدف تبدیل ایده های برتر حوزه های مختلف سلامت به محصول  با حضور معاون علم و فناوری ریاست جمهوری ، به همراه رییس دانشگاه ، معاون تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین،افتتاح گردید.

گفتنی است در پارک علم و فناوری سلامت، ده خوشه فناوری در حوزه های فناوری های نوین و در زمینه زیست فناوری، مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، فناوری مواد جدید نانو‌، لوازم و تجهیزات پزشکی، دارو و فرآورده های دارویی، گیاهان دارویی و طب سنتی، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، آرایشی و بهداشتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای علوم پزشکی و دامپزشکی فعال می باشد.