انتخاب شایسته

  • ۱۰ ژانویه, ۲۰۱۹ - ۰۰:۴۸

سرکار خانم اطرج همکار گرامی حوزه معاونت واحد علم سنجی

انتخاب شایسته سرکار عالی را بعنوان کارشناس برگزیده علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تبریک می گوییم.