اهداف راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری

• ارتقاء توانمندیهای پژوهشگران دانشگاه

•    ظرفیت سازی پژوهشی

•    تجاری سازی پژوهشهای دانشگاه

اهداف عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

• توانمند سازی اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه

• تربیت پژوهشگران جدید

• تسهیل فرایند های پژوهشی دانشگاه برمبنای تجربیات علمی و بومی برمبنای اصول اخلاقی

• ارتقای بروندادهای  پژوهشی و فناوری با توجه به اسناد بالادستی

• استقرار نظام علم سنجی

• افزایش پروژه های تقاضا محور و  ارتباط بیشتر  با صنعت

• ساماندهی و اصلاح ساختار موسسات پژوهشی وابسته شامل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

 

ماموریت  معاونت تحقیقات و فناوری

- انجام پژوهشهای بنیادی،کاربردی و توسعه ای مرتبط با نیازهای سلامت استان و  کشور

- توانمند سازی پژوهشگران حوزه سلامت

-  ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی جدید

- توسعه  حمایت از پژوهشهای تقاضا محور

- تجاری سازی نتایج پژوهش های دانشگاه

- تولید و انتقال دانش سلامت متناسب با نیاز جامعه

 

چشم‌انداز معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رویکرد ارتقای فرهنگ پژوهش در سطح دانشگاه، تربیت پژوهشگران متخصص و متعهد و انجام پژوهش‌های تقاضا محور در حوزه‌های مختلف سلامت استان و کشور سعی دارد به گونه ای عمل کند  که علاوه بر رویارویی و مقابله با چالشهای جهانی نظیر تحریم ها به جایگاه ۵ دانشگاه برتر  در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و منطقه  دست یابد.

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶