اولین رویداد کلینیک مقاله آذر ماه پژوهش در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

  • ۲ دسامبر, ۲۰۱۹ - ۱۳:۲۹

اولین جلسه از رویداد کلینیک مقاله آذر ماه پژوهشدر دانشکده پرستاری و مامایی با حضور جناب آقای دکتر مسعود بهرامی سردبیر مجله IJNMR در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار گردید. ایشان ابتدا گام به گام مواردی که در هر یک از قسمت های نگارش و یا ارسال مقاله منجر به عدم پذیرش مقالات می گردد را تشریح نمودند و سپس به داوری مقالات مورد درخواست توسط چند نفر از حاضرین پرداختند. در این جلسه ۲۵ نفر از شرکت کنندگان حضور داشتند و ۳ مقاله برای داوری ارائه شده بود.