معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تبریک در خصوص تاسیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی در روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه ساعت ۱۱ صبح  همزمان با دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر و تشکر بعمل آمد.