برگزاری دومین جلسه کمیته آموزش کارکنان معاونت پژوهشی و فناوری در سال ۱۳۹۴

  • ۲۴ ژوئن, ۲۰۱۵ - ۰۹:۳۲

جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل گردید.

دستور کار جلسه:

۱- بررسی فرم های نیازسنجی واحدها معاونت پژوهشی و فناوری

۳- ارائه پیشنهادات اعضاء بصورت مکتوب جهت دستیابی به اهداف کمیته در سال ۱۳۹۴