ثبت نام سمینار آموزشی علم سنجی و دگر سنجی (Scientometrics & Almetrics) در حوزه نشریات علوم پزشکی

زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

مکان برگزاری : ساختمان آفرینش ، تالار نفیس

دارای امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی دانشگاه و

ارائه گواهی شرکت در کارگاه برای کارمندان و دانشجویان

ظرفیت تکمیل شد.