کنفرانس یک روزه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 تاریخ برگزاری: دو شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

محل برگزاری: دانشکده دندانپزشکی تالار مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد

گروه هدف: کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 امتیاز: امتیاز فرهنگی جهت اعضای محترم هیات علمی و ارائه گواهی جهت دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی

  هزینه ثبت نام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبلغ ۲۰ هزار تومان که در تاریخ برگزاری در محل کارگاه دریافت می گردد.

 
۱ Start ۲ کامل