با حضور معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور « هاب ، تفکر طراحی » افتتاح شد

  • ۹ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۱:۳۴

تفکر طراحی نگرش جدیدی در خلق کسب و کارهای نوآورانه است. «هاب طراحی» نوآوری های سلامت در ساختمان آفرینش با هدف توسعه کسب و کارهای حوزه پزشکی و رفع مشکلات بیماران با کمک تفکر طراحی، ساخت ودر نهایت تجاری‌سازی ایده‌ها و ابزارهای نوآورانه و فناورانه  در حوزه پزشکی و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز گذشته با حضوردکترسورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح گردید. تمامی بخش‌های ایجاد کسب و کارهای نوآورانه مبتنی بر تفکر طراحی در این مجموعه وجود دارد و به همین دلیل هاب طراحی نام گرفته است. هاب «تفکر طراحی»، مجموعه‌ای است که تمامی مراحل تفکر طراحی را که عبارتند از همدلی با بیمار ودرک مسأله ، ایده پردازی برای حل نوآورانه مساله و ساخت پروتوتایپ ایده را در بر گرفته و در نهایت نیز، به تست مدل مفهومی منجر می‌شود.
 «ریبوزوم»، آزمایشگاه ساخت پروتوتایپ های نوآورانه، شامل کارگاههای نجاری، آهنگری، الکترونیک ودیجیتال و فان لب نیز توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح و بازدید شد که شامل زیرساخت‌‌های مختلف برای طراحی و ساخت مدلهای مفهومی جدید است.
هاب طراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مساحتی بالغ بر هزارمتر شامل باشگاه پژوهش و فناوری، مرکز نوآوری، فضاهای کار اشتراکی وفب لب از ظرفیت پذیرش روزانه ۲۰۰ نفر برخوردار است و می‌تواند طرح‌های نوآورانه را از مرحله طرح مساله تا تجاری‌سازی پشتیبانی کند.