رویداد کندو دوشنبه ۲۶ آذر ماه با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری ،معاون محترم مرکز فناوری دانشگاه ، معاون مرکز سلامت نوآوری و جمعی از اساتید و دانشجویان گرامی در خانه دانشجو برگزار شد. ابتدا دکترشقایق حق جوی جوانمرد ضمن خوش آمدگویی به حضار سخنرانی در زمینه کسب و کار ارائه نمودند و در ادامه با تشکیل گروههای مختلف به بحث وگفتگو پرداختند.