دوره آموزشی اصول کاربری و نگهداشت دستگاه همودیالیز ،با هدف افزایش دانش ، مهارت و توانمندسازی کارشناسان مهندسی پزشکی

  • ۲۴ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۴:۴۰

دوره آموزشی اصول کاربری و نگهداشت دستگاه همودیالیز،با هدف افزایش دانش ، مهارت و توانمندسازی کارشناسان مهندسی پزشکی مراکز درمانی تابعه و دانشجویان این رشته،  توسط مرکز مهارتهای بالینی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران  و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اصفهان برگزارگردید.
در این دوره استادان ،جناب آقایان مهندس اسلامیت و  مهندس قمی (مدرسین کمپانی B.BRAUN ) به تدریس مباحث اصول کار دستگاه دیالیز و نگهداشت، مسایل فنی دستگاه های دیالیز و RO و ملاحظات فنی راه اندازی یک بخش دیالیز پرداختند.
این کلاس در تاریخ های ۳۰ بهمن ماه و اول اسفند در محل مرکز مهارتهای بالینی واقع در پردیس شماره ۲ دانشگاه  برگزار گردید.