سونوگرافی داپلر ابزار مفیدی جهت بررسی خونرسانی به جفت و جنین و بروز فشار خون و مسمومیت حاملگی است.

  • ۳۰ اکتبر, ۲۰۱۹ - ۰۸:۳۳

فشار خون حاملگی و پره اکلامپسی (مسمومیت حاملگی) و محدودیت رشد جنین سه عارضه مهم تهدید کننده حیات مادر و جنین در طول حاملگی می‌باشند. سونوگرافی مهمترین ابزار تشخیصی جهت پایش رشد جنین در مراقبت‌های بارداری می‌باشد. مطالعه‌ای با هدف بررسی حساسیت داپلر شریان رحمی در تخمین بروز پره اکلامپسی در مادران باردار انجام شد و در آن مطالعه ۱۶۴ مادر باردار در سه ماهه اول بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، سونوگرافی داپلر شریان رحمی در سه ماهه اول بارداری ابزار مفیدی جهت بررسی کفایت خون‌رسانی جفتی-جنینی و تخمین بروز فشار خون حاملگی و پره اکلامپسی می‌باشد.