نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل
مهدی جوادیان مسئول امور اداری ۳۷۹۲۳۰۶۰  

                         

شرح وظایف :

 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و ارتباطی مورد نیاز جهت ارائه خدمات
 • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه ریزی، نظارت، مدیریت و ارئه طرحهای مربوط به کاهش هزینه ها و  بکارگیری فنون مدیریتی در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات، نگهداری خودروها
 • نظارت، ارزشیابی، پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط شامل دبیرخانه، چاپ و تکثیر، کارگزینی، تدارکات،کامپیوتر، سمعی­بصری، بایگانی،خدمات ،انبار،تاسیسات و وسایل نقلیه
 • نظارت بر انجام خدمات اداری، جمعداری، تهیه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها
 • شرکت در کمیسیونها، سمینارها ی  مختلف به درخواست مافوق و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • تأمین خودروهای واحدهای ستادی و نظارت بر استفاده بهینه آن
 • پیش بینی احتیاجات شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین برآورد هزینه آنها
 • برنامه ریزی، هماهنگی و آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و ...
 • مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مقام مافوق
 • راهنمایی و پاسخگویی مجدانه و شفاف به مراجعه کنندگان
 • نظارت،کنترل و تائید درخواست کالا و خدمات
 • رسیدگی وصدور دستور لازم به نامه­ ها وگزارش­هاي دریافتی
 • نظارت بر وضعیت مرخصی­های کارکنان تحت سرپرستی
 • ساماندهی وضعیت ارزشیابی کارکنان
 • امور قراردادهاي حوزه معاونت
 • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶