شناسایی فرصت های تجاری برای کسب وکارهای کوچک

  • ۷ نوامبر, ۲۰۱۵ - ۰۹:۱۷

شناسایی فرصت های تجاری برای کسب وکارهای کوچک

گروه هدف :اعضا هیات عملی دانشگاه ( دارای امتیاز آموزشی )،

سرفصل کارگاه :نقش نوآوری در توسعه اقتصادی کشور /مدل ها ،

مکان برگزاری :ستاد مرکزی دانشگاه - ساختمان شماره ۴ - طبقه سوم -

سالن جلسات معاونت پژوهشی وفناوری

زمان برگزاری : چهارشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۳ ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰