برای آگاهی از دستورالعمل عوامل امتیازآور و فرمهای مربوط به انتخاب فنآور برتر در سال ۱۳۹۳ بر روی لینک کلیک کنید.

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تحویل مدارک با مدیریت توسعه و فنآوری معاونت پژوهشی و یا با شماره داخلی ۳۰۶۴ تماس حاصل فرمائید.