همزمان با میلاد با سعادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه سلام الله علیها ، با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونین محترم تحقیقات و فناوری و توسعه مدیریت و منابع آغاز عملیات احداث مرکز پژوهش های پیش  بالینی "پیشگام" کلید خورد. این مرکز با هدف ارتقاء پژوهشهای پیش بالینی و در جهت افزایش دسترسی محققین به فضای تحقیقاتی آزمایشگاهی پیش بالینی توسط معاونت تحقیقات وفناوری وبا حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از محل اختصاص یک درصد درآمدهای دانشگاه در جهت حمایت از پژوهش، احداث می گردد.
این مرکز مطالعاتی را که به منظور ایجاد روش های نوین تشخیصی و درمانی در مراحل پیش بالینی ، تحقیق بر روی حیوانات کوچک  و بزرگ ازمایشگاهی و ایجاد مدلهای حیوانی خاص برایی بررسی بیماریهای پیچیده و آزمایشگاه کنترل کیفی سلولی و مولکولی ، اتاق های جراحی و رادیولوژی  را حمایت می نماید .
امید است راه اندازی این مرکز منحصر بفرد در ارتقاء کیفی و کمی پژوهشهای دانشگاه نقش موثری ایفا کند.