فراخوان طرح های تحقیقاتی مربوط به فصل پاییز ۱۳۹۸

  • ۵ اکتبر, ۲۰۱۹ - ۱۳:۲۹

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فراخوان طرح های تحقیقاتی مربوط به پاییز سال ۱۳۹۸ و با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی دانشگاه را اعلام می کند.

 

متن نامه فراخوان

اولویت های پژوهشی دانشگاه