مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی

  • ۹ اگوست, ۲۰۱۹ - ۱۴:۳۵

مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی برگزار می کند.

- آشنایی با سیگنالهای حیاتی

- پردازش تصاویر پزشکی

- علوم اعصاب

- اصول تجهیزات پزشکی و نقش مهندس پزشک در مراکز درمانی و بیمارستانی

- سیستم های درون بین در پزشکی و راهبری تحت هدایت تصویر

- تجهیزات چشم پزشکی

- بیوانفورماتیک

- رباتیک پزشکی و جراحی رباتیک

- فرصت های تحصیلی و کاری در خارج از کشور

- کاریابی در حوزه مهندسی پزشکی

زمان: ۲۶ مرداد تا ۷ شهریور     

افتتاحیه: ساعت ۸:۳۰ شنبه ۲۶ مرداد، سالن کنفرانس معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اختتامیه: ساعت ۹ پنج شنبه ۷ شهریور، مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

مکان تشکیل کلاسها: شریعتی شرقی، بعد از بیمارستان شریعتی، روبروی بن بست فیروزی، پلاک ۱+۱۲

بازدیدهای آموزشی، برگزاری چالش های علمی، میزگرد با حضور اساتید و مهندسین، نشست های تخصصی