مراسم اعطای گرنت رویش به طرحهای منتخب در راستای تحکیم گام دوم انقلاب ودر آستانه چهل ودومین سالگرد انفجارنور

  • ۱۲ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۳:۴۰

مراسم اعطای گرنت رویش به طرحهای منتخب در راستای تحکیم گام دوم انقلاب ودر آستانه چهل ودومین سالگرد انفجارنور توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه صبح روز دوشنبه ۲۱/۱۱/۹۸ در جلسه ای با حضورسرکار خانم دکتر حقجو معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر کلیدری معاونت محترم درمان و دکتر حیدری معاونت محترم بهداشت برگزار شد.
این طرحها با عنوان " طراحی و ساخت قلم جراحی  لیگاشور“  توسط آقای دکتر کرمانی از گروه بیوالکتریک دانشکده فناوری و "تولید منوکلونال آنتی بادی برای ساخت کیت تشخیصی بیومارکرهای سرطانهای دستگاه گوارش" توسط خانم دکتر رضایی از گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی، ارایه و پس از طی مراحل داوری مورد پذیرش قرار گرفتند.
گفتنی است اعتبار گرنت رویش با هدف حمایت ویژه از پژوهش های مساله محور و استفاده از دانش تولید شده در دانشگاه، جهت رفع نیاز های جامعه و فرهنگ سازی توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه وتا سقف ۵ میلیارد ریال به طرحهایی اعطا میگردد که از میان پیش نویسهای ارسال شده از طریق فراخوان و بر اساس اولویت های فناوری دانشگاه با توجه به نیاز های جامعه سلامت انتخاب میشوند.