ردیف عنوان سایت
۱ مرکز تحقیقات علوم دارویی
۲ مرکز تحقیقات علوم رفتاری
۳ مرکز پژوهشهای توکسیکولوژی بالینی
۴ مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی
۵ مرکز تحقیقات سیستم های نوین دارورسانی
۶ مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان
۷ مرکز تحقیقات امنیت غذایی
۸ مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد
۹ مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
۱۰ مرکز تحقیقات روان تنی ( سایکوسوماتیک)
۱۱ مرکز تحقیقات مواد دندانی
۱۲ مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
۱۳ مرکز تحقیقات جامع عملکرد گوارش
۱۴ مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی
۱۵ مرکز تحقیقات شکاف لب و کام
۱۶ مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک
۱۷ مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
۱۸ مرکز تحقیقات متابولیک کبد
۱۹ مرکز تحقیقات زخم و ترمیم پوست
۲۰ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
۲۱ واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی
۲۲ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۳ مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در سلامت
۲۴ مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا (س)
۲۵ مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
۲۶ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
۲۷ مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی
۲۸ مرکز تحقیقات اختلالات عضلانی اسکلتی
۲۹ مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی
۳۰ مرکز تحقیقات بیماریهای چشم
۳۱ مرکز تحقیقات آب و الکترولیت
۳۲ مرکز تحقیقات علوم اعصاب
۳۳ مرکز تحقیقات بیوسنسور
۳۴ مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
۳۵ مرکز تحقیقات ایمونولوژی سلولی و مولکولی
۳۶ مرکز تحقیقات ارولوژی و پیوند کلیه
۳۷ مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک
۳۸ مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک استخوان
۳۹ مرکز تحقیقات سلولی، ملکولی و ژنتیک
۴۰ مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش پورسینای حکیم
۴۱ مرکز تحقیقات بیماری های تنفسی