نام و نام خانوادگی :          رسول محسنی

 

شماره تماس :                   ۷۹۲۳۰۶۲ 

 

شماره نمابر  :                    ۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :   mohsenirasoul@gmail.com

 

 

 

 

 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶