هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار مبارک باد.

  • ۱۴ نوامبر, ۲۰۱۸ - ۱۳:۴۳

هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار بر تمامی کتابداران محترم و کتاب دوستان عزیز مبارک باد
کسی که با کتاب تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی را به تمام پویندگان دانش تبریک می گوییم.