کارشناس مسئول کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه

   نام ونام خانوادگی : دکتر مریم محمدی مسعودی

 

کارشناس کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه

 

   نام ونام خانوادگی:  خانم مهناز عبدی نسب

 

 

شماره تماس :۳۷۹۴۳۰۵۴

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶