مسئول واحد

 

نام ونام خانوادگی :  آقای آل مختار 

 

شرح وظایف 

 

۱-                برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه

۲-                اجرای سیاست های حوزه معاونت پژوهشی در امور اطلاع رسانی کتابخانه ها

۳-                تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کتابخانه های دانشگاه

۴-                مدیریت و برنامه ریزی در حوزه های اطلاع رسانی، تامین منابع، نیروی انسانی و ارزشیابی کتابخانه های دانشگاه

۵-                انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

 

کارشناسان واحد

میترا ابرقوئیان 

۱-                برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه

۲-                نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی دوره های آموزشی کتابداران و کاربران کتابخانه ها

۳-                مدیریت اطلاعات ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاه

۴-                تهیه شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بسته های آموزشی مربوط به حوزه اطلاع رسانی 

۵-                انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

 

رحمت اله صدری (کارشناس IT)

۱-                طراحی و ایجاد وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه

۲-                بروزرسانی اطلاعات و محتوای وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه با هماهنگی مسئولین مربوطه

۳-                طراحی، ایجاد و بررسی وب پیج کتابخانه های دانشکده ای ،  مراکز آموزشی د درمانی

۴-                شرکت در جلسات مدیریت اطلاع رسانی دانشگاه و پیگیری امور محوله

۵-                انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

سید جعفرامامی (کارشناس نرم افزار)

۱-                حفظ و نگهداری از سرورهای کتابخانه ای

۲-                Adminنرم افزار جامع کتابخانه ای آذرسا

۳-                تهیه فایل پشتیبان و Back upاز اطلاعات سرورهای کتابخانه ای

۴-                برقراری، حفظ، نگهداری و تنظیمات سیستم­های متصل به نرم افزار

۵-                انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق