کارنامه پژوهشی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صادر شد

  • ۹ ژوئیه, ۲۰۱۹ - ۱۷:۱۴

به منظور سنجش عملکرد اعضای هیات علمی در حوزه پژوهش و فناوری و توزیع صحیح منابع مالی در دانشگاه کارنامه پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی صادر گردید.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن اعلام این مطلب گفت: پس از دریافت اطلاعات از داده پایگاه های موجود، جهت تکمیل داده ها توسط پژوهشگران، در چند نوبت فراخوان صادر گردید و پس از بررسی مستندات توسط کارشناسان، فعالیت ها بر اساس شیوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری امتیاز دهی شد.
 

دکتر شقایق حق جو ادامه داد: هر عضو هیات علمی می تواند از طریق این کارنامه خلاصه عملکرد خود را برای بیش از بیست نوع فعالیت مشاهده نماید و از رتبه خود در میان کل اعضای هیات علمی آگاه شود.
وی اضافه نمود: همچنین این فرایند امکان شناخت دقیقتر از وضعیت پژوهش و فناوری در دانشگاه و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را فراهم می آورد.
دکتر حق جو تصریح نمود: بر اساس اطلاعات به دست آمده از اولین دوره اجرای این برنامه، از بین بیش از ۹۰۰ نفر عضو هیات علمی، حدود ۳۰۰ نفر عملکرد پژوهشی قابل ملاحظه تری نسبت به سایرین داشتند و همچنین ۱۸ عضو هیات علمی تجارب ارزشمندی از فعالیت های فناورانه خود ثبت نموده اند.
معاون تحقیقات و فناوری همچنین خاطر نشان کرد: یکی از کاربردهای کارنامه پژوهشی توزیع عادلانه منابع مالی است؛ در سال ۱۳۹۸ سقف اعتبار پژوهشی قابل اعطا به هر عضو هیات علمی تابعی از امتیاز عملکرد پژوهشی و فناورانه وی در دو سال اخیر و با سقف یک میلیارد ریال می باشد که حداقل این اعتبار برای اعضای هیات علمی که در سه سال اول خدمت هستند دویست میلیون و برای سایرین یکصد میلیون ریال است.