گروه هدف: پست های سازمانی 

کارشناس امور پژوهشی

کارشناس کتابداری
کارشناس انتشارات آموزشی
کارشناس رایانه
کارشناس برق

کارشناس آمار

دانشجویان ( تحصیلات تکمیلی، کارشناسی  )

برگزاریمرکز همایشهای علمی دانشگاه - تالار لقمان - درب جانبی  روبروی ساختمان شماره ۳

زمان برگزاری:۹۴/۷/۱۵  ساعت ۸ لغایت ۱۲

ثبت نام از طریق لینک آموزش کارکنان