باشگاه فناوری سلامت با همکاری آموزش کارکنان برگزار می کند

کارگاه آموزشی توسعه ایده و فرآینده تجاری سازی

هدف: رسته شغلی های :

رسته های شغلی ( با حداقل مدرک فوق دپیلم ) : آموزشی - فرهنگی ،فنی ومهندسی وفناوری اطلاعات

دانشجویان ( تحصیلات تکمیلی ، کارشناسی ) با ارایه گواهی

مکان برگزاری : مرکز همایشهای علمی دانشگاه - تالار رازی

زمان برگزاری : ۹۴/۷/۲۹ از ساعت ۸ لغایت ۱۲