کارگاه آموزشی سایتهای مفید برای سفرهای خارجی

  • ۳۰ اگوست, ۲۰۱۵ - ۱۱:۴۱

کارگاه آموزشی سایتهای مفید برای سفرهای خارجی در تاریخ   ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ راس ساعت۱۱صبح درسایت شهید کاظمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی جهت پست های سازمانی:

کارشناس روابط بین الملل وبین دانشگاهی

کارشناس امور پژوهشی

کارشناس انتشارات

کارشناس امور آموزشی با ابلاغ روابط بین الملل

متصدی امور دفتری با ابلاغ رابط بین الملل

کارشناس برق شاغل در معاونت پژوهشی

برگزار می گردد.لازم به ذکر است ثبت نام اولیه از طریق لینک آموزش کارکنان در سایت معاونت پژوهشی انجام می پذیرد