امروز ۲۷ آذر ماه پژوهش  کارگاه داوری عملی ، مقالات و فرآیندهای مرتبط توسط تیم هیات تحریریه مجلات دانشگاه با حضور جمعی از اعضای هیات علمی ، پژوهشگران ،کارمندان و دانشجویان عزیز در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات وفناوری برگزار شد.

مستندات کارگاه داوری عملی مقالات و فرآیندهای مرتبط