کارگاه systematic review

  • ۱۰ مارس, ۲۰۱۹ - ۱۰:۰۲

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای حمایت از تحقیق و پزوهش در بین دانشجویان کارگاه systematic review را برگزار می نماید.

گروه هدف : کلیه دانشجویان

زمان: ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲
مکان : سالن شماره ۳ – معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدرس:سرکار خانم دکتر نصیریان

 ثبت نام (ظرفیت تکمیل)