یکمین و دومین جلسه شورای ارزیابی طرحهای تحقیقاتی

  • ۲۸ اکتبر, ۲۰۱۸ - ۰۹:۱۹

از ساعت ۱۰ صبح روزهای  ۲۵ مهرماه و ۲ آبانماه  ۱۳۹۷، یکمین و دومین جلسه شورای ارزیابی طرحهای تحقیقاتی (جایگزین شورای پژوهشی طرحهای بالینی و شورای پژوهشی طرحهای علوم پایه) در سالن شورا شماره ۲ معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل شد. در این جلسات نیمی از پیش پروپوزالهای دریافت شده طی اولین فراخوان اعتبار پژوهشی ابن سینا بررسی شد