ردیف عنوان سایت
۱ مرکز تحقیقات علوم رفتاری
۲ مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی
۳ مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی
۴ مرکز تحقیقات امنیت غذایی
۵ مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
۶ مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
۷ مرکز تحقیقات روان تنی ( سایکوسوماتیک)
۸ مرکز تحقیقات مواد دندانی
۹ مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
۱۰ مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی
۱۱ مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای-صورتی-اسکلتی و عضلانی
۱۲ مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک
۱۳ مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
۱۴ مرکز تحقیقات متابولیک کبد
۱۵ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
۱۶ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۷ مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در سلامت
۱۸ مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
۱۹ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
۲۰ مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی
۲۱ مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی
۲۲ مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی
۲۳ مرکز تحقیقات علوم اعصاب
۲۴ مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
۲۵ مرکز پزشکی بازساختی
۲۶ مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان
۲۷ مرکز تحقیقات سلولی، ملکولی و ژنتیک
۲۸ مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش پورسینای حکیم