معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری هسته تحقیقاتی دستیار اطلاعات بالینی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی جهت دانشجویان رشته پزشکی برگزار می کند.

مکان برگزاری : سالن علامه طباطبایی دانشکده پزشکی

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۰ مرداد ماه  ۱۳۹۸

 
۱ Start ۲ کامل

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶