کارگاه استراتژی جستجو ( مقدماتی و پیشرفته ) ویژه اعضاء محترم هیات علمی

زمان: ۲۵ اردیبهشت ۹۸- مکان : کتابخانه مویدالاطباء(طبقه دوم)
ساعت: ۱۲-۸
مدرس : آقای محمد علی برومند
دارای امتیاز توانمند سازی هیات علمی
هزینه ثبت نام :۳۰۰۰۰ تومان( که در محل کارگاه دریافت خواهد شد)