تعریف نشده

همایش یک روزه اطلاع‌ رسانی در مورد نحوه برقراری ارتباط پژوهشی با مؤسسات کشورهای آلمانی زبان

زمان : سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۲ ساعت شروع ۱۰ صبح
مکان : ضلع جنوبی دانشکده توانبخشی - تالا نفیس

همایش یک روزه اطلاع‌ رسانی در مورد نحوه برقراری ارتباط پژوهشی با مؤسسات کشورهای آلمانی زبان

زمان : سه شنبه  ۹۷/۰۴/۱۲ ساعت شروع ۱۰ صبح
مکان : ضلع جنوبی دانشکده توانبخشی  - تالا نفیس