کارگاه انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله ویژه اعضاء محترم هیات علمی

زمان برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۳

مکان : کتابخانه مویدالاطباء( طبقه دوم)
مدرس : دکتر علیرضا رحیمی
امتیاز: دارای امتیاز توانمند سازی هیات علمی
هزینه ثبت نام ۴۰۰۰۰ تومان که در محل کارگاه دریافت خواهد شد