استاد گرامی با سلام 

بدینوسیله به اطلاع می رساند هرگونه تغییر در برگزاری و اجرای کارگاه به ایمیل و یا شماره تماس اعلامی شما ارسال خواهد شد .

 با احترام فراوان

 
۱ Start ۲ کامل

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶