پروپوزال طرح پژوهشی (RES)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال مطالعات کیفی (QRS)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال مطالعات مرور نظام مند (SRV)

جهت دریافت کلیک کنید

پیش پروپوزال انگلیسی (EPP)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال طرح پژوهشی انگلیسی (EFP)

جهت دریافت کلیک کنید

شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال ثبت بیماریها (REG)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال محصول محور

جهت دریافت کلیک کنید

شیوه نامه تدوین پروپوزال ثبت بیماری ها

جهت دریافت کلیک کنید

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶