روش تشخیص بیماری از طریق سلول‌ها در سرطان دیواره رحم قابل قبول است ولی در سرطان تخمدان معیار مناسبی نیست.

  • ۱۸ دسامبر, ۲۰۱۹ - ۱۱:۳۶

سرطان تخمدان یکی از شایعترین سرطان‌هاست که معمولاً اگر در مراحل زودرس تشخیص داده نشود؛ عود زیادی دارد. در پژوهشی ارزش تشخیصی سلول‌شناسی در شناسایی ‌تکثیر سلول‌های سرطان‌های دیواره داخلی رحم و تخمدان در بیماران کاندید عمل هیسترکتومی (برداشتن رحم) یا سالپنگواووفورکتومی (روش جراحی برداشت لوله‌های رحمی و تخمدان‌ها) مورد مطالعه قرار گرفت. بیماران کاندید عمل هیسترکتومی یا سالپنگواووفورکتومی وارد مطالعه شدند. نتایج تحقیق نشان داد، سیتولوژی یک روش تشخیصی قابل قبولی در شناسایی سرطان دیواره رحم است، ولی در شناسایی سرطان تخمدان حساسیت بسیار کمی داشته است و نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار تشخیصی مناسب در نظر گرفته شود.