روش تزریق داخل بینی می‌تواند برای تشخیص نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران مؤثر باشد.

  • ۱۸ دسامبر, ۲۰۱۹ - ۱۱:۳۷

در حال حاضر تزریق داخل نخاعی و تصویربرداری، روش‌های استاندارد تشخیص محل نشت مایع مغزی نخاعی قبل از انجام عمل جراحی در بیماران مشکوک به فیستول مایع مغزی نخاعی هستند.  در مطالعه‌ای اثر تشخیصی فلورسین موضعی اینترانازال در تشخیص و تعیین محل نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران مبتلا به آبریزش بینی مورد بررسی قرار گرفت. ۳۲ بیمار مبتلا بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، روش تزریق داخل بینی می‌تواند به عنوان روش جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم تشخیص نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران با ترشح مشکوک از بینی استفاده شود.