همایش معرفی فعالیت های موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی با حضور خانم دکتر مسگرپور مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی
زمان: سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ساعت ۹ صبح
مکان: تالار نفیس واقع در ساختمان آفرینش
 دارای امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی

شماره تلفنی که بتوان در صورت لزوم تماس برقرار کرد

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶