همایش معرفی فعالیت های موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی با حضور خانم دکتر مسگرپور مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی
زمان: سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ساعت ۹ صبح
مکان: تالار نفیس واقع در ساختمان آفرینش
 دارای امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی

شماره تلفنی که بتوان در صورت لزوم تماس برقرار کرد