شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه

  • ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۸

۸ صبح روزشنبه مورخ ۹۶/۱۱۲/۱۲، جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد. و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید