ه نام خداوند خوب بهار خداوند گل، لاله و لاله زار یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح دیدار پرسنل معاونت با معاون محترم پژوهشی و فناوری و مدیران حوزه جهت تبریک سال نو در سالن شورا برگزار گردید. معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر موحدیان ضمن تبریک، موفقیت، سلامتی و شادکامی برای همکاران آرزو نمودند. در ادامه هدایایی به همکاران متولدین فروردین ماه تقدیم شد.